OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק

  כנגד אדם החשוד שביצע מעשה פלילי, צפוי להיות מוגש כתב אישום פלילי. ואולם, במקרים מסוימים, כתב האישום יכול להיות מבוטל. אחת העילות לביטול כתב אישום היא הגנה מן הצדק. בעילה זו יעסוק המאמר.

  ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק

  תוכן עניינים

  מהי טענת הגנה מן הצדק?

  טענת הגנה מן הצדק למעשה דורשת ביטול כתב אישום, תוך נימוק כי במקרה הרלוונטי, הגשת כתב אישום או ניהול הליך פלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית (סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי).

  אחת הדוגמאות לטענת הגנה מן הצדק היא, למשל, אכיפה בררנית. לדוגמא, כאשר שני בני אדם מבצעים ביחד עבירה פלילית, אך רק כנגד אחד מהם מוגש כתב אישום, ונגד האדם השני לא מוגש כתב אישום. במקרים כאלה, יכול האדם שהוגש נגדו כתב אישום את ביטולו. הפסיקה קבעה שבמקרים כאלה, אם אין שיקול ענייני לאפליה בין שני עוברי העבירה, על כתב האישום להיות מבוטל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי יכול לבטל כתב אישום בטענת הגנה מן הצדק?

   ביטול כתב אישום בטענת הגנה מן הצדק, ובכל טענה אחרת, יכול להתבצע על ידי הגורם התובע בלבד (כלומר, הפרקליטות או המשטרה). רבים נוטים לחשוב שגם המתלונן יכול לבטל כתב אישום, אך הדבר אינו נכון כלל, שכן לאחר הגשת התלונה, המתלונן לא מהווה צד להליך.

   ואולם, חשוב לציין, שעורך הדין הפלילי יכול לנסות ואף להצליח לשכנע את הגורם התובע לבטל את כתב האישום. זאת, לאחר שעורך הדין מקבל את הממצאים מחקירת האדם שמוגש נגדו כתב אישום ובוחן את הראיות נגדו, ולאחר מכן מנהל משא ומתן עם הגורם התובע, שיכול להשתכנע שאכן הגשת כתב אישום עומדת בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית באותו המקרה, ולכן יש לבטל את כתב האישום.

   כיצד קובע בית המשפט אם אכן יש מקום לביטול כתב אישום בטענת הגנה מן הצדק?

   הפסיקה קבעה שכדי שתחול הגנה מן הצדק דרושה עמידה במבחן בן שלושה שלבים:

   • על בית המשפט לזהות פגמים שננקטו בעניין הנאשם ולהעריך עד כמה הפגמים האלה חמורים (בין אם הנאשם אשם ובין אם לא)
   • על בית המשפט לבחון האם במקרה שבו ההליך הפלילי יקוים, למרות הפגמים, תתרחש פגיעה קשה בתחושת הצדק
   • על בית המשפט לבדוק האם הפגמים ניתנים לריפוי באמצעים אשר יותר מידתיים ומתונים מביטול כתב האישום.

   ייתכן שביטול כתב אישום בטענת הגנה מן הצדק לא מהווה סוף פסוק

   המשמעות של ביטול כתב אישום, בין אם בטענת הגנה מן הצדק ובין אם בטענה אחרת, היא הפסקתו של הליך הפלילי המתנהל כנגד הנאשם, וזיכויו של הנאשם מאישום.

   ואולם, חשוב לדעת שיתכן שביטול כתב אישום, מכל טענה שהיא, לא מהווה סוף פסוק. הדבר תלוי בשאלה מתי בוטל כתב האישום. לפי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי, כתב אישום שבוטל לפני שהנאשם השיב לאישומו – יכול להיות מוגש מחדש. אם ביטול כתב אישום מתבצע לאחר שהנאשם השיב לאישומו – כתב האישום לא יכול להיות מוגש מחדש.

   לסיכום, טענת הגנה מן הצדק דורשת ביטול כתב אישום, תוך נימוק שהגשת כתב האישום עומדת בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. דוגמא לכך היא, למשל, כאשר שני אנשים ביצעו ביחד עבירה פלילית, אך רק כנגד אחד מהם הוגש כתב אישום. רק הגורם התובע יכול לבטל כתב אישום, אך עורך הדין הפלילי יכול לנסות ולשכנע אותו לעשות כן.

   כדי שתחול הגנה מן הצדק, על בית המשפט לזהות פגמים שננקטו בעניין הנאשם ולהעריך את חומרתם, לבחון האם במקרה שבו ההליך הפלילי יקוים, למרות הפגמים, תתרחש פגיעה קשה בתחושת הצדק, וכן לבדוק האם הפגמים ניתנים לריפוי באמצעים שיותר מידתיים ומתונים מביטול כתב האישום אם כתב האישום בוטל לפני שהנאשם השיב לאישומו – הוא יכול להיות מוגש מחדש. זאת, בשונה מכתב אישום שבוטל אחרי שהנאשם השיב לאישומו.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף