OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  ייצוג על ידי עו”ד פלילי בעבירת מעשה מגונה

  עבירת מעשה מגונה מעוגנת בחוק העונשין הישראלי ובחוק למניעת הטרדה מינית, כפי שיודעים עו"ד פלילי. עבירת מעשה מגונה, בשונה מעבירות בעלות אופי מיני אחרות, היא עבירה אינה קלה להגדרה, משום הלשון הכללית, יחסית, בה נוקט המחוקק, בהגדרת עבירת מעשה מגונה בחוק.

  ייצוג על ידי עו”ד פלילי בעבירת מעשה מגונה

  עבירות מין קבועות בחקיקה הישראלית בחוק העונשין ובחוק למניעת הטרדה מינית, בעיקר. לשם השוואה לעבירת מעשה מגונה, נמנה להלן עבירות בעלות אופי מיני נוספות הקבועות בחוק הישראלי, ואשר עו"ד פלילי דנים בהם לעיתים קרובות:

  תוכן עניינים

  עבירות המין לפי חוק העונשין הינן:

  עבירת אינוס בעילה שלא בהסכמה, או בעילת קטינה עד גיל 14, או בעילת תוך ניצול חוסר אונים- בשל מצבה הפיסי או הנפשי.

  בעילה אסורה בהסכמה במקרים בהם ניתנה הסכמת הקורבן ליחסי המין, הדבר יחשב לבעילה אסורה בהסכמה במידה ומדובר בקטינה שגילה 14-16 ואינה נשואה לבועל, או בעילת קטנה בין הגילאים 16-18 תוך ניצול יחסי מרות וכו', או בעילת בגירה תוך ניצול יחסי מרות וכו'.

  מעשה סדום מעשה סדום במי שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16, או במי שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 תוך ניצול יחסי מרות וכו', וכן מעשה סדום שמי שמלאו לו 18 תוך ניצול יחסי מרות וכו'.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מעשה מגונה מעשים שנעשים לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מיני. בעבירת מעשה מגונה יש להראות כי קיימת מטרה מיוחדת לגירוי או ביזוי מיני, ללא הגדרת המעשה עצמו. עו"ד פלילי יסייע להציג את הנאשם כמי שלא ביקש לקבל גירוי בעקבות מעשיו.

   עבירות המין לפי החוק למניעת הטרדה מינית הינן:

   1. מעשים מגונים על פי חוק העונשין.

   2. דרישה מאדם לבצע מעשים מיניים תוך סחיטתו באיומים.

   3. הצעות בעלות אופי מיני החוזרות על עצמן על אף הסתייגות הקורבן, או ללא דרישה להסתייגות הקורבן במקרה של ניצול יחסי מרות.

   4. התייחסויות חוזרות כלפי אדם בנוגע למיניותו, על אף הסתייגות הקורבן, או ללא צורך בהסתייגות במקרה של קיום יחסי מרות.

   5. יחס משפיל או מבזה הנוגע למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם.

   6. התנכלות על רקע מיני.

   מעשה מגונה: מילה מול מילה

   הדרישה לרמת הוכחה– עבירת מעשה מגונה מהווה עבירה פלילית אך גם מהוו עוולה אזרחית שניתן בגינה לתבוע פיצויים כספיים מהמבצע אותן.

   במשפט האזרחי, רמת ההוכחה הנדרשת להוכחת הטענה כי נעשה בקורבן מעשה מגונה, הינה רמה נמוכה יחסית, של 51 אחוזים. כלומר, בית המשפט צריך להשתכנע כי צד אחד צודק "קצת יותר" מהצד השני.

   במשפט הפלילי לעומת רמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, במשפט הפלילי נדרשת רמת הוכחה של מעל לכל ספק סביר.

   עם זאת, במקרים של מעשה מגונה, לרוב העבירה מבוצעת בסתר וללא נוכחותם של עדים. משכך, הראיה המרכזית, אם לא היחידה, להתקיימותו של מעשה מגונה, הינו עדותה או עדותו של הקורבן כנגד התוקף או התוקפת.

   מכאן לרוב נובע הקושי בהכרעה במשפטים הנוגעים לעבירות מיניות, לרבות מעשים מגונים. במקרה בו הראיה היחידה היא עדות הקורבן, על בית המשפט לנמק בהכרעת דינו מה הוביל אותו לתוצאה לה הגיע.

   זהו תפקידו של עו"ד פלילי המייצג בעבירת מעשה מגונה לנסות ולפגוע באמינותה של המתלוננת. עו"ד פלילי ינסה להציג את המתלוננת כמי שמנסה לפגוע בנאשם, או שהיא בעלת היסטוריה של הגשת תלונות בגין מעשים דומים.

   מהו מעשה מגונה?

   היסוד העובדתי לעבירת "מעשה מגונה" הקבועה בחוק העונשין הוא יסוד הנובע למעשה מההתנהגות החברתית הנורמטיבית, כלומר, מעשה מגונה הינו מעשה מיני החורג מהמקובל בחברה. המבחן לקביעה זו הוא מבחן אובייקטיבי, שכן, על פי מבחן סובייקטיבי, כלומר- אם נבחן את השקפותיו של כל אדם באשר למה שנחשב התנהגות מינית רצויה ועל פיהן נקבע אם התקיים מעשה מגונה, החברה לא תצליח לתפקד.

   אין ספק, כי מעשה מגונה נבחן בכל מקרה לגופו, ותלוי בזהות הצדדים למעשה המגונה, הנסיבות להתקיימותו ועוד.

   היסוד הנפשי להתקיימותה של עבירת מעשה מגונה, הוא המודעות של אדם לאי ההסכמה של הקורבן למעשיו וכוונת התוקף להשיג גירוי או ביזוי מיני ממעשיו.

   לסיכום, עו"ד פלילי יודע כי עבירת מעשה מגונה, בשונה מעבירות מין אחרות הקבועות בחוק העונשין ובחוק הישראלי, היא עבירה התלויה רבות בנורמות החברתיות הקובעות מהי התנהגות מינית מקובלת. עו"ד פלילי ייעזר בעובדה שברוב התלונות בגין מעשה מגונה, מדובר בגרסת המתלוננת מול גרסת הנאשם.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף