OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  הוגש נגדך כתב אישום על איומים? מה צפוי לך

  עבירת האיומים מגלמת מצב בו הדין הפלילי מגביל את חופש הביטוי וקובע בלשון כוללנית כי ביטויים בעלי מאפיינים מסוימים יחייבו העמדה לדין. בשל העובדה שאיום מהווה התנהגות שאינה נדירה בקרב רבים באוכלוסייה, עשוי כל אדם למצוא עמו עומד לדין כנגד אמירה ששיגר לעבר אדם אחר.

  התמודדות מול כתב אישום פלילי בכל עבירה דורש ייצוג מקצועי על ידי עורך דין הבקיא בדין הפלילי, וביתר שאת כאשר מדובר בעבירת איומים אשר הרשעה בגינה עשויה להשפיע קשות על עתידו של הנאשם. יחד עם זאת, ישנם מספר נתונים שבחינתם מאפשרת קבלת מושג כללי אודות ההליך הצפוי.

  תוכן עניינים

  האם כתב האישום כולל הודעה של התביעה על עתירה למאסר בפועל?

  כאשר מוגש כתב אישום בכל עבירה שהיא, על רשויות התביעה לציין במסגרתו האם בכוונתה לעתור להטלת עונש של מאסר בפועל במקרה שבו יורשע הנאשם.

  נתון זה הינו בעל משמעות רבה, היות שהוא תוחם את מגבלת הענישה הצפויה לנאשם העומד לדין. כך, לא מעטים המקרים בהם מוגשים כתבי אישום בעבירות איומים שאינם כוללים הודעה על אפשרות עתירה למאסר בפועל.

  וויתור התביעה על אפשרותה לעתור למאסר בפועל, תהיה בדרך כלל במקרים בהם האיום המיוחס לנאשם הינו ברף חומרה נמוך, לצד היותו של הנאשם נעדר עבר פלילי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   במצבים מעין אלו, ובשל העובדה כי בתי המשפט אינם גוזרים עונש הגבוה מזה לו עותרת המדינה, צפוי העונש בסופו של ההליך להיות לכל היותר מאסר על תנאי וקנס.

   האם כתב האישום הוגש נגד מי שלחובתו עבר פלילי?

   לשאלת קיומו של עבר פלילי ישנה חשיבות רבה על העונש שיוטל בסופו של ההליך. כאשר בית המשפט גוזר את עונשו של מי שהורע בעבירת איומים, עליו לקבוע מתחם ענישה הולם התלוי אך ורק בנסיבות העבירה עצמה.

   כך למשל, עשוי בית המשפט לקבוע מתחם אשר נע בין מאסר על תנאי בחלקו התחתון ועד 10 חודשים מאסר בחלקו העליון, ולקבוע בתוך המתחם את העונש הראוי לנאשם.

   היעדר עבר פלילי יהיה טעם למיקום הנאשם בתחתית המתחם והטלת עונש של מאסר על תנאי בלבד. מנגד, כאשר מדובר במי שכבר ביצע עבירות בעבר, יהיה בכך בכדי להוביל את בית המשפט, במסגרת גזירת העונש בתוך המתחם, להטיל על הנאשם עונש של מאסר בפועל.

   האם הנאשם השתלב בהליך שיקומי?

   עבר פלילי הוא לא הנתון היחיד אשר עשוי להשפיע על חומרת עונשו של מי שהורשע בעבירת איומים.

   טעם נוסף להקלה או החמרה בעונש הוא השתלבותו של הנאשם בהליך שיקומי. עבירת האיומים מגלמת התנהגות החורגת מאופן הפעולה המקובל מבחינה חברתית, והיא עשויה להעיד פעמים רבות על בעיה התנהגותית הדורשת טיפול.

   במקרה שבו הנאשם לוקח אחריות על מעשיו ומשתלב בטיפול התנהגותי שמטרתו מניעת הישנותן של עבירות פליליות בעתיד, עשוי בית המשפט להעניק להליך הטיפול משקל רב בעת גזירת העונש בסופו של ההליך.

   במקרים מסוימים, אף יהיה בכך בכדי לספק לבית המשפט הצדקה להורות על סיום ההליך ללא הרשעת הנאשם.

   מה הגורם המשפיע ביותר על הענישה בגין עבירת איומים?

   הטיפול בעבירת האיומים כעבירה יחידה נע על סקאלה רחבה ביותר.

   החומרה אותה יוצקת התביעה בשלב ראשון ובית המשפט לאחר מכן במסגרת ההליך הפלילי אותו יוזמת התביעה, מושפע מכמה רכיבים. אלו הרכיבים הנפוצים ביותר המשפיעים על חומרת העונש שתוטל על מי שהורשע באיומים:

   1. הקשר בין המאיים למאוים – לאיום הנעשה מטעם אדם בוגר כלפי בת זוגו, כלפי ילדו או כלפי מי שעודנו קטין, מיוחסת חומרה רבה יותר מאיום של אותו אדם כלפי אדם זר בקבוצת הגיל שלו.
   2. אופי האיום – ישנם איומים בעלי אופי עמום שיש בהם כדי ליצור פחד, אולם לאיומים מפורשים ברצח תיוחס חומרה גבוהה יותר ובהתאם ענישה מחמירה יותר. יצוין כי על פי הגדרת עבירת האיומים, שיגור האיום יכול להיות בכל דרך ולאו דווקא במלל מפורש.
   3. אופן שיגור האיום – לאיום אשר נמסר בשעת כעס במסגרת דיבור בלבד, תיוחס חומרה נמוכה מאיום הנמסר אגב אחיזה בנשק קר או חם.

   כתב אישום בגין איומים – טווח רחב של תוצאות אפשריות

   הגדרת הביטוי המהווה איום נגזרת מתוכנו ונסיבותיו, כאשר בין היתר נבחן הרקע לשיגור האיום, זהות האדם אליו כוונו דברי האיום ואופי מסירת האיום על ידי המאיים.

   במידה שיימצא כי הביטוי חצה את הרף הפלילי, צפוי המאיים לעונש אשר יושפע ממכלול מאפיינים הכוללים בין השאר את עמדתה העונשית של התביעה, מאמצי השיקום של הנאשם ועברו הפלילי.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף