OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי



  עבירת סמים ראשונה – מה צפוי לך?

  בשנים האחרונות השימוש בסמים הולך ונעשה נפוץ. הדבר מוביל לכך שיותר אנשים נעצרים על עבירות סמים, לעיתים בעקבות תמימות או חוסר היכרות עם החוק ולעיתים דווקא בעת ניסיון לחמוק ממנו.

  עבירת סמים ראשונה - מה צפוי לך?

  לפי החוק אסור להשתמש בסמים מסוכנים או להחזיקם אפילו למטרות צריכה עצמית. המשמעות היא שלא רק סחר בסמים נאסר אלא גם עישון של סמים בצורה פרטנית, גם אם מדובר בכמות קטנה מאוד של סם. לכן, אדם שנתפס מחזיק סמים או מעשן עבר עבירה פלילית.

  תוכן עניינים

  בפקודת הסמים מופיעה רשימה שבה מפורטים סוגי הסמים שנאסרו לשימוש עצמי, לגידול או לסחר. מספר סוגי הסמים הקיימים הולך ומתרבה, כך שמידי פעם מופץ סוג חדש של סם בהיקפים גדולים ובצורה נרחבת. המשמעות היא, שסם שלא מופיע ברשימה הקיימת בחוק לא מוגדר כמסוכן כל עוד לא התווסף לרשימה. גם אם מדובר בסם שהשימוש בו עלול לגרור נזקים כבדים- כל עוד הוא לא מופיע ברשומות, אין כל איסור על צריכתו מבחינת החוק.

  סמים קלים וסמים קשים

  ישנה הנחה רווחת בציבור שקיימת הבחנה בחוק בין סמים המסווגים כ"קלים" לסמים שיסווגו כ"קשים":

  • סמים קלים – יזוהו בציבור כסמים שהשפעתם הפסיכדלית היא זניחה ולטווח קצר ובדרך כלל השימוש בהם לא יגרור התמכרות.
  • סמים קשים – יזוהו בציבור כסמים שהשימוש בהם גורר תופעות פסיכדליות קשות ועמוקות שהשפעתם עלולה להיות לאורך זמן ולגרור התמכרות קשה והרסנית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אולם למרות הדעה הרווחת – בחוק לא קיים סיווג של סם כקל או קשה, כל הסמים מקבלים את אותה התייחסות. בעוד ההבדל בענישה וביחס של גורמי האכיפה לעבירה שבוצעה לא יושפע מסוג הסם אלא מכמות הסם שתעיד על מטרת החזקתו.

   עבירת סמים ראשונה

   גם אם זו הפעם הראשונה שבה אדם נתפס על עבירת סמים, החוק קובע כי על החזקה לצריכה עצמית יכול להינתן עונש של עד שלוש שנות מאסר בפועל. אך לפי רוב ניתן יהיה להפחית את העונש, בייחוד כשמדובר בעבירה ראשונה. בדרך כלל בפעם הראשונה נמנעים הגשת כתב אישום וסוגרים את התיק במשטרה תוך מתן אזהרה, ללא רישום פלילי. הדבר אינו מחייב ומושפע מהנסיבות, מעברו הפלילי של החשוד ובעיקר מכמות הסם שנתפסה.

   לכמות הסם שנמצאה יש השפעה רבה על העונש שיינתן, זאת בשל העובדה שבחוק מייחסים לכל כמות האשמה אחרת בעלת משקל ועונש שונה. בחוק קיימת הבחנה בין החזקה למטרות של שימוש עצמי לבין החזקה שלא

   למטרות שימוש עצמי. בפקודת הסמים, מלבד רשימת הסמים האסורים, נקבעו גם כמויות סם מקסימליות שמי שיחזיק בהן ייחשב כאדם שמחזיק אותם למטרת שימוש עצמי. באם נמצאה כמות גדולה יותר של סם, מטרת ההחזקה תחשב כמטרת סחר והעונש שבצידה יהיה חמור בהרבה.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף