OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  עיכוב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר הדין

  קיימות עבירות פליליות רבות שהעונש בגינן הוא מאסר בפועל.

  עיכוב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר הדין

  סעיף 43 לחוק העונשין קובע שתקופת המאסר מתחילה ביום מתן גזר הדין. לצד זאת, סעיף 44 לחוק קובע שלבית המשפט יש זכות להחליט באיזה תאריך יחל המאסר, ולפי סעיף 87 לחוק, בית המשפט אף יכול לעכב את ביצוע עונש המאסר, כלומר לשנות את התאריך שבו החליט שהנידון יתחיל לבצע את עונשו, ואף לעשות זאת פעמיים. מאמר זה יסביר מתי אפשר לעכב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר הדין, ויציג טיעונים בעד ונגד עיכוב זה.

  תוכן עניינים

  מתי אפשר לעכב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר דין?

  מקריאת הסעיפים הרלוונטיים בחוק העונשין, ניתן להסיק כי לאחר כל גזר דין, קיימת אפשרות לעכב את ביצוע עונש המאסר. ברם, הדבר אינו מדויק. אין ספק, כי העובדה שבית המשפט רשאי להחליט באיזה תאריך יחל המאסר, ואף לאחר שהחליט – רשאי בית המשפט לדחות את התאריך, פעמיים, מעניקה זמן לנידון ולצוות ההגנה שלו להגיש ערעור על העונש שנקבע, ולקוות לעונש קל יותר או לביטול העונש באופן מלא.

  בפסק הדין שוורץ משנת 2000, קבע בית המשפט מתי אפשר לעכב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר הדין (אך יש לציין, כי לא מדובר ברשימה סגורה):

  • ככל שהעבירה פחות חמורה, הסיכוי לעיכוב ביצוע עונש המאסר – גבוה יותר.
  • ככל שתקופת המאסר קצרה יותר, הסיכוי לעיכוב גבוה יותר, מחשש שהנידון יתחיל לרצות את עונשו עוד בטרם השמעת ערעורו.
  • ככל שסיכויי הצלחת הערעור גבוהים יותר, נוטה בית המשפט לעכב את ביצוע עונש המאסר.
  • ככל שלנידון עבר פלילי עשיר יותר, הסיכוי לעיכוב נמוך יותר.
  • אם בית המשפט רואה לנכון לעשות זאת, הוא יכול להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנידון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדוע יש לעכב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר דין?

   כפי שניתן להבין, יכולים להיווצר מצבים שבהם, אם תקופת המאסר מתחילה ביום מתן גזר הדין – זכות מרכזית של הנידון נפגעת.

   אם הנידון מתחיל לרצות בפועל את המאסר מיד לאחר הרשעתו, למעשה נשללת ממנו הזכות להגיש ערעור על החלטת בית המשפט. הדבר חמור במיוחד, שהרי ערעורים רבים שמוגשים על החלטות בית המשפט – אכן מתקבלים, כך שאי-עיכוב ביצוע עונש מאסר יכול לגרום לכך שאדם ירצה עונש מאסר, ואולי אף מאסר ממושך, אף על פי שבפועל – הוא חף מפשע.

   מדוע אין לעכב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר דין?

   לצד העובדה שביצוע עונש מאסר מיד לאחר גזר דין, פוגע בזכותו של הנידון (שבשלב זה כבר מוגדר כמורשע) להגיש ערעור, ישנם שיקולים נגד עיכוב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר דין:

   • העיכוב מגדיל את סיכויי הנידון להימלט מהדין, בין אם באמצעות ירידה למחתרת בישראל, ובין אם באמצעות הימלטות למדינה אחרת.
   • אי-העיכוב משמש כאמצעי הרתעה לציבור ומחזק את אמון הציבור במערכת המשפט והאכיפה.
   • העיכוב "מאפשר" לנידון להמשיך ולבצע עבירות נוספות.
   • הנידון יכול לנצל את העיכוב ולנסות לשבש הליכים וראיות, להשפיע על עדים וכדומה
   • העיכוב יכול לגרום לנזק לא-ממוני לנפגע העבירה ולמשפחתו.

   לסיכום, בית המשפט נוטה לעכב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר דין ככל שהעבירה פחות חמורה, ככל שתקופת המאסר קצרה יותר, ככל שסיכויי הצלחת הערעור גבוהים יותר, ככל שעברו הפלילי של הנידון עשיר פחות, וכן ניתן להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנידון.

   הטיעון המרכזי בעד עיכוב ביצוע עונש מאסר לאחר גזר דין הוא שאם הנידון מתחיל לרצות בפועל את המאסר מיד לאחר גזר הדין, נשללת ממנו הזכות להגיש ערעור על החלטת בית המשפט.

   השיקולים נגד העיכוב הם שהעיכוב מגדיל את סיכויי הנידון להימלט מהדין, "מאפשר" לו להמשיך ולבצע עבירות נוספות ולנצל את העיכוב ולנסות להשפיע על עדים ולשבש הליכים וראיות, ויכול לגרום לנזק לא-ממוני לנפגע העבירה ולמשפחתו. כמו כן, אי-העיכוב מרתיע את הציבור ומחזק את אמונו במערכת המשפט והאכיפה.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף