OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  מחיקת רישום משטרתי

  רישום משטרתי, הוא חלק מן המרשם הפלילי אשר מנהלת המשטרה. רישום משטרתי הוא רישום בדבר חקירותיה של המשטרה, כאשר מדובר בחקירות אשר לא הבשילו לכדי הגשת כתב אישום.

  מחיקת רישום משטרתי

  סגירת תיק חקירה תהיה בשל אחת משלוש סיבות. הראשונה היא חוסר עניין לציבור, השנייה היא חוסר בראיות והשלישית היא חוסר אשמה.

  כאשר תיק חקירה נסגר בשל העילה של חוסר אשמה, לא נותר רישום משטרתי בגיליון המרשם הפלילי אך כאשר התיק נסגר בשל שתי העילות האחרות, קרי, העדר עניין לציבור או העדר ראיות, נותר רישום משטרתי.

  תוכן עניינים

  מהי משמעותו של רישום משטרתי?

  מחד, חשוב להבהיר כי רישום משטרתי איננו בגדר עבר פלילי אולם כאשר ישנו רישום משטרתי, הוא מהווה חלק מן המרשם הפלילי. על כן, כדאי לדאוג למחיקת רישום משטרתי ולא להסתפק בעובדה כי אין המדובר ברישום פלילי.

  מחיקת רישום משטרתי יכולה להתבצע בשתי דרכים שונות: שינוי עילה או חלוף הזמן. מיד נבאר שתי דרכים אלו. כמו כן, נסביר מהו רישום פלילי וכיצד מוחקים אותו?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מחיקת רישום משטרתי – שינוי עילה

   מחיקתו של רישום משטרתי, יכולה להתבצע בשתי דרכים. הראשונה, היא באמצעות הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת התיק והשנייה היא באמצעות בקשת ביטול לאור חלוף הזמן.

   כאשר תיק חקירה נסגר עקב חוסר אשמה, לא נותר רישום משטרתי. אולם, כאשר קצין המשטרה החליט לסגור את התיק בשל העדר עניין לציבור או חוסר ראיות, נותר רישום משטרתי.

   על פניו, סגירת תיק בעילה שאינה "חוסר אשמה", אינה מעידה על חפותו של פלוני שכן התיק נסגר מטעמים "טכניים". אולם, קיומו של רישום משטרתי, איננו צודק לאור העובדה כי לא הוגש כתב אישום כנגד פלוני ועל כן, לא הורשע בגין כל עבירה.

   על מנת שרישום משטרתי יימחק, יש להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה. משנתקבלה הבקשה, אין כל מניעה כי יימחק רישום משטרתי.

   על מנת שרישום משטרתי יימחק, יש להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה

   הבקשה תוגש אל היחידה אשר חקרה את המקרה ועליה להיות בעלת נימוקים איתנים לשינוי עילת הסגירה. הבקשה צריכה להכיל טיעונים משפטיים ועובדתיים ולהתייחס אל חומר הראיות.

   מומלץ מאוד לפנות אל עורך דין פלילי המתמחה במחיקת רישום משטרתי, אשר ינסח את הבקשה בצורה הטובה ביותר ויגדיל את הסיכויים כי זו תתקבל.

   המשטרה איננה ממהרת לשנות את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה ולכן, חשוב מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי בעל ניסיון בהגשת בקשות מעין אלו כי לקבל יעוץ משפטי.

   מחיקת רישום משטרתי – חלוף הזמן

   דרך נוספת למחיקת רישום משטרתי, היא מן הטעם של חלוף הזמן. ישנם קריטריונים מסוימים לביטול רישום משטרתי, כאשר השיקול המרכזי הוא הזמן שחלף מיום האירוע:

   1. חלוף הזמן: כאשר מדובר בבגיר בעל רישום משטרתי, צריכות לחלוף שבע שנים מיום העבירה, בה נחשד בעל הרישום, וזאת כאשר מדובר בחשד לפשע. אם מדובר בחשד לעוון, נדרש כי חלפו חמש שנים בלבד. אם מדובר בקטין, נדרש כי חלפו חמש שנים בחשד לפשע ושלוש שנים בחשד לעוון.
   2. חומרת העבירה: ככל שהעבירה בה מדובר, חמורה יותר, כך ישנה נטייה לסרב למחיקת רישום משטרתי.
   3. קיומם של רישומים נוספים: בקשת מחיקת רישום משטרתי של אדם אשר לו רישום בודד, סביר כי תתקבל בקלות רבה יחסית, לעומת אדם בעל רישומים משטרתיים נוספים.
   4. נסיבות אישיות: קריטריון נוסף וחשוב הוא נסיבותיו האישיות של המבקש מחיקת רישום משטרתי. על המבקש להראות בין השאר, כי הוא חי חיים תקינים, כי הוא אדם נורמטיבי שומר חוק וכי ישנה הצדקה לבטל את רישומו המשטרתי.

   מהו רישום פלילי?

   הרישום הפלילי אינו כמו רישום משטרתי, למרות כי שניהם חלק מן המרשם הפלילי.

   אדם בעל רישום פלילי הוא אדם אשר הורשע בעבירה פלילית. זאת בשונה מאדם בעל רישום משטרתי, אשר תיק החקירה שנפתח נגדו, נסגר בשל אחת משלוש העילות שפורטו לעיל.

   אין ספק כי כדאי לדאוג למחיקת רישום משטרתי, אך משמעותו אינה כה כבדה כמו הרישום הפלילי.

   אדם בעל עבר פלילי, עומד בפני קשיים רבים ובין השאר, מתקשה למצוא עבודה בשל גיליונו הפלילי. הדבר נכון כפליים כאשר מדובר על עבודות ממשלתיות הדורשות עבר התנהגותי ללא רבב. מחיקתו של הרישום הפלילי נעשית על ידי פנייה אל נשיא המדינה.

   רישום משטרתי איננו רישום פלילי שכן המדובר בתיקים סגורים אשר לא הבשילו לכדי הגשת כתב אישום. עם זאת, רצוי מאוד לפעול למחיקת רישום משטרתי, היות שהרישום המשטרתי הוא חלק מן המרשם הפלילי.

   רישום משטרתי מהווה מעין כתם בעברו של אדם, על לא עוול בכפו. בחלק נכבד מן המקרים, ניתן לדאוג בקלות למחיקתו של הרישום המשטרתי ולכן, מומלץ לפעול למטרה זו.

   מי חשוף לרישום המשטרתי?

   המידע בדבר הרישום המשטרתי הוא חסוי. יחד עם זאת ישנם גופים החשופים לרישום המשטרתי, כמו גופי המשטרה, לרבות משטרה צבאית ומח"ש, גופי מודיעין, לרבות שב"כ וגופי מודיעין צבאיים, וגופים ביטחוניים נוספים, כמו מערכת הביטחון, ויחידת חקירות פנים של צה"ל.

   בנוסף ישנם גופים מדיניים שרשאים לבקש מידע מהמרשם המשטרתי, כמו גופים ביטחוניים וגופים ממשלתיים שונים המבקשים למנות אדם לתפקידים מסוימים.

   האם ניתן לבקש העתק של הרישום המשטרתי?

   כל אדם רשאי לעיין במרשם המשטרתי שלו, אך הוא אינו רשאי לבקש העתק של הרישום משטרתי. יחד עם זאת, ניתן לקבל העתק רישום משטרתי באמצעות עורך דין או מי מטעמו המייצג את האדם בפני ערכאה שיפוטית שרשאית לקבל את המידע מהרישום המשטרתי. כמו למשל במקרים בהם מוגש כתב אישום כנגד אדם, ועורך דינו מבקש לקבל את הרישום המשטרתי שלו.

   בנוסף רשאים גם לבקש לעיין ברישום המשטרתי, הורה או אפוטרופוס חוקי, או קרוב משפחה שקיבל ייפוי כוח של אדם שנעדר מהארץ, או שמתקשה לעשות זאת בעצמו, בשל מצב בריאותי שאינו מאפשר לו.

   האם המעסיק יכול לדרוש ממועמד הצגה של רישום משטרתי?

   לא, מעסיק אינו יכול לדרוש ממועמד הצגה של רישום משטרתי. בעבר נאסר על מעסיק לדרוש ממועמד הצגה של רישום משטרתי, אך הותר לו לדרוש ממנו להצהיר על רישומים משטרתיים. כיום מעסיק אינו רשאי גם לבקש ממועמד להצהיר על הרישום המשטרתי שלו.

   מעסיק שרשאי לקבל את הרישום המשטרתי, כמו גופים ביטחוניים, מודיעיניים או משטרתיים יכולים לעשות זאת רק באמצעות פנייה מסודרת, במסגרת החוק, לאחראים על מאגרי המידע המשטרתיים, ולא באמצעות המועמד עצמו.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   מחיקת רישום משטרתי - שאלות נפוצות

   מתי מתבצע רישום משטרתי?

   אדם שיש נגדו רישום משטרתי הוא אדם אשר חקירה שנפתחה נגדו – נסגרה שלא מחוסר אשמה, וכמובן שלא הוגש נגדו כתב אישום. כלומר, התיק נגדו נסגר מחוסר עניין לציבור, או מחוסר ראיות.

   מה ההבדל בין רישום משטרתי לבין רישום פלילי?

   רישום משטרתי מתבצע במקרים שבהם לא הוגש כתב אישום כנגד אדם, והתיק שנפתח נגדו נסגר מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור. לעומת זאת, אדם שיש נגדו רישום פלילי הוא אדם שהועמד לדין ואף הורשע, בין אם בבית משפט ובין אם בבית דין צבאי.

   איך מוחקים רישום משטרתי?

   הגורם שיש לו את הסמכות למחוק רישום משטרתי הוא ראש חוליית ביטול רישום במטה הארצי של משטרת ישראל. רישום משטרתי יכול להימחק אם עילת סגירת התיק משתנה מ"חוסר עניין לציבור"/"חוסר ראיות" ל"חוסר אשמה". בנוסף, ניתן, באמצעות עורך דין פלילי, להציג טיעונים למשטרה ולנסות לשכנע אותה למחוק את הרישום המשטרתי. המשטרה מתייחסת למספר שיקולים על מנת לקבוע האם למחוק את הרישום המשטרתי או לא, ובכל מקרה, ככל שהטיעונים הם מנומקים יותר – הסיכוי למחיקת הרישום המשטרתי גדול יותר.

   מהם השיקולים במחיקת רישום משטרתי?

   השיקולים שאליהם המשטרה מתייחסת כדי לקבוע האם למחוק את הרישום המשטרתי, הם הזמן שחלף מאז סגירת התיק, חומרת העבירה, וכן אורח חיי המבקש (ככל שמדובר בעבירה חד פעמית, והמבקש הוא אדם שניתן להגדירו כ"שומר חוק" – הסיכוי למחיקת הרישום המשטרתי גדול יותר).

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף