OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  מתי מותר לשוטר לערוך חיפוש סמים על גוף של חשוד?

  כל חיפוש על גופו של אדם מהווה פגיעה חמורה בכבודו, פרטיותו וצנעתו של האדם מושא החיפוש ולא בכדי נושא זה קיבל מעמד של חוק יסוד.

  מתי מותר לשוטר לערוך חיפוש סמים על גוף של חשוד?

  מובן כי ההחלטה לבצע חיפוש (בהסכמה – על כך נרחיב בהמשך) צריכה להתבסס על צורך או הצדקה מקצועית כלשהי ואינה יכולה להתבצע באופן שרירותי וללא צורך כלל ובהתאם לכך קבע המחוקק תנאים וכללים נוקשים ביותר לעריכת חיפוש של שוטר בגופו של אדם.

  תוכן עניינים

  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב- 1992 קובע, בין היתר, כי זכות האדם על גופו היא זכות יסוד ראשונה במעלה וקובע כי:

  • "אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם". (סעיף 2)
  • "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו". (סעיף 4)
  • "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". (סעיף 7(א))
  • "אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו". (סעיף 7(ג))

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חיפוש סמים – על גופתי

   עפ"י חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו- 1996 שוטר רשאי לעצור כל אדם ברחוב ללא צו של בית משפט ולערוך חיפוש על גופו, בבגדיו או בכליו במצב שבו קיים יסוד סביר להניח כי אותו אדם נושא עמו כלי נשק, מחזיק סמים, רכוש גנוב או כל דבר אחר שהחזקתו אינה חוקית ומהווה עבירה פלילית.

   בפסיקה נקבע לא אחת שהתנאים בהם יתקיים חשד סביר אינם ניתנים להגדרה חד משמעית ונבחנים עפ"י נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה. יחד עם זאת, הכלל הוא, כי על החשד לעבירות סמים להיות מבוסס על נסיבותיו האובייקטיביות, כגון מידע קונקרטי או התנהגות מחשידה.

   יצוין כי קיומו של רישום פלילי ללא גורמים מחשידים אינו מקנה לשוטר את הסמכות לבצע חיפוש ללא צו, לעומת זאת חיפוש ללא צו אפשרי למשל כאשר מתבצע מרדף אחר חשוד המתחמק ממעצר.

   בעת שנערך חיפוש, על השוטר החובה להציג בפני החשוד צו חיפוש או להבהיר כי קיים חשד סביר לביצוע עבירות סמים. אם השוטר אינו פועל כך, עלול הדבר להיחשב לחיפוש לא חוקי. משמעות הדבר כי ראייה זו שתושג בדרכים לא כשרות, לא תוכל לשמש ראייה קבילה בבית המשפט ומכאן החשיבות לפעול "לפי הספר".  דבר נוסף שיש לזכור בעת שנערך חיפוש לא חוקי, לחשוד שמורה הזכות לסרב לחיפוש והסירוב לא ייזקף לחובתו.

   עבירות סמים

   יש להבדיל בין שלושה סוגי חיפוש:

   1. חיפוש על פני גופו של אדם – זהו סוג החיפוש הנפוץ ביותר ומשמעותו חיפוש בבגדיו של חשוד או בכליו. לכל שוטר נתונה סמכות זו ובלבד שהתעורר החשד הסביר כפי שהוסבר לעיל.
   2. חיפוש חיצוני בגופו של אדם – מדובר על סוג חיפוש בדרגה פולשנית יותר אשר כולל בחינה חזותית של גופו העירום של החשוד, צילומו, נטילת טביעות אצבעותיו, לעתים לקיחת דגימות שונות מהשיער, ציפורניים, עור, שתן, רוק ועוד.

   מאחר שסוג חיפוש זה הינו רגיש ביותר ומהווה פגיעה בפרטיות ובצנעת הפרט, ישנם כללים ומגבלות לביצועו, לדוגמא בעבירות סמים, רק אלו שסיווגן "עוון" (שימוש עצמי בסמים) או "פשע" (סחר בסמים היא עבירה מסוג פשע).   ניתן לבצע חיפוש זה רק כאשר עולה חשד סביר שתימצא ראייה לדבר עבירה או ראייה המוכיחה קשר סיבתי בין החשוד לעבירה.  ישנה גם האפשרות לשימוש בכוח אך הוא מוגבל מאוד עם כללים מחמירים ולרוב המשטרה תעדיף לוותר על כך.

   1. חיפוש פנימי – סוג חיפוש הכולל שימוש ברנטגן, בדיקה גניקולוגית, רקטאלית ועוד. ישנה בעייתיות רבה מבחינה חוקתית ומוסרית בשימוש בסוג חיפוש זה ולכן הוא מתרחש לעתים נדירות ביותר ותחת היתרים מיוחדים.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף