OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  עבירה פלילית שיש בה קלון

  קלון הוא מונח משפטי המתאר פגם מוסרי בעבירה הפלילית שביצע עבריין ונועד להכתים אותו ולהדביק אליו "אות קלון" כך שבנוסף לעונש שייגזר עליו תמשיך ולרבוץ עליו החומרה שבמעשיו.

  עבירה פלילית שיש בה קלון

  לבית המשפט שמור שיקול דעת רחב ביותר בטרם ייקבע כי יש קלון בעבירה שנעברה על ידי אדם. במתן גזר הדין, הקלון יתלווה להרשעה הפלילית מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה של העבירה.

  תוכן עניינים

  החוק לא מגדיר מהו קלון וכי מושג זה למעשה אינו מתחום המשפט אלא מתחום המוסר. כאמור אות קלון תוטל על אדם בהתאם לנסיבות בהן עבר את העבירה. לדוגמה בעבירות פליליות שנעברו על ידי אנשי ציבור.

  בית המשפט קבע לא פעם כי בעבירות שחיתות של אנשי ציבור, אשר להחלטותיהם ולמעשיהם יש השפעות ישירות ועקיפות על הציבור הכללי, יש במקרים מסוימים לראות בכך עבירה שנעברה בנסיבות מחמירות. ועל כן יש להטיל קלון עם העבירה בשל הכתם המוסרי ולקבוע בכך כי אותו אדם אינו ראוי עוד לשאת באחריות ציבורית.

  הגבלות על מי שבית המשפט הטיל עליו קלון

  כאמור הקלון מבטא פגם מוסרי הקשור קשר ישיר לנסיבות בהן נעבירה העבירה. כך למשל עבירה שנעברה על ידי איש ציבור, עורך דין, נושא משרה בכיר, או אדם שניצל את כוחו לרעה באופן משמעותי ובלתי מוסרי. בנסיבות כאלו, עשוי בית המשפט במסגרת הכרעת הדין, להרשיע ולקבוע בנוסף, לגבי אותו אדם הנידון בפניו, כי עבר עבירה שיש עמה קלון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   להטלת קלון על אדם תהא השפעות משמעותיות עליו בעיקר בהיבט הציבורי. כך למשל אדם אשר הוטל עליו קלון אינו יוכל לכהן כחבר כנסת או שר, כנושא משרה בכיר ועוד. ולמעשה לא יוכל לשאת יותר באחריות ציבורית וכן אין הוא ראוי לבוא בקהלים ישירים אשר ענייני הכלל ושלום הציבור תלויים בהם.

   כלומר אות הקלון תתנוסס מעל  אותו אדם ותעיד לגביו על הפגם המוסרי שבו וכן יש להוקיע את אותו אדם מכל שירות או תפקיד אשר יש בהם מעין אחריות ציבורית לרבות עורך דין, נושא משרה בכיר ועוד.

   חשיבותו של עורך דין פלילי מומלץ

   כאמור לבית המשפט שמור שיקול דעת רחב ואין נוסחה קבועה בה מוטל קלון על אדם. על כן מוטב להיוועץ היטב עם עורך דין פלילי מומלץ שכן נטל השכנוע במקרה כזה מוטל על הנאשם.

   ישנן פלטפורמות רבות המדרגות עורכי דין ואת שירותם המשפטי, בניהן אתר BDI המעניק דירוג שנתי בהתאם לפרמטרים קשיחים. בדרך זו ניתן להגיע לעורך דין פלילי מומלץ ומדויק לנסיבות בהן נחשד אותו אדם. שכן מעבר להרשעה הפלילית והעונש שייגזר על אדם בגינה, לאות הקלון תהא משמעויות בלתי הפיכות על עתידו של אותו אדם.

   לא פעם הוכח, כי לעורך דין מומלץ המתמחה דין הפלילי יש תפקיד מרכזי באשר לשאלת הקלון שבעבירה. כך למשל במקרה בו אישיות ציבורית מוכרת ביצעה מעשה מגונה באישה, קבע בית המשפט פה אחד, כי אין להטיל קלון בעבירה ואף סבר כי יש להטיל את הקלון בעבירות חמורות במיוחד כמו אונס, גניבה או שוחד.

   סיכום: החוק לא מגדיר מהו קלון וכי זה נגזר מאמות מידה מוסריות העשויות להשתנות מתקופה לתקופה. כמו כן, לבית המשפט שיקול דעת רחב בטרם יטיל על אדם קלון במסגרת העבירה שביצע. במסגרת הכרעת הדין לעורך דין פלילי מומלץ יש תפקיד מרכזי ביותר בנוגע לשכנוע בית המשפט כי בנסיבות בהן נעבירה העבירה אין מקום להטיל קלון נוסף להרשעתו של אדם.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף