עורך דין אמיר מורשתי
עורך דין אמיר מורשתי
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רחוב הצפירה 19,
  תל אביב 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מידע חשוב נוסף

  כתב אישום פלילי

  עפ"י החוק במדינת ישראל, כתב אישום פלילי מוגש ע"י המדינה – בעקבות עבירה שעבר אדם, עבירה המוגדרת כ"עבירה פלילית", ואשר עלולה להיות גם עבירה הנחזית להיות קלה בעיני האדם שעבר אותה כגון עבירת תנועה, עבירת בנייה ללא רישיון ועוד.

  כתב אישום פלילי

  להגשת כתב אישום פלילי, יש משמעויות והשלכות נרחבות על חיי הנאשם. רישום פלילי בעקבות הרשעה, עלול לחסום את אפשרויות הנאשם, אף לאחר שחרורו, מלגשת למשרות ציבוריות, להוציא רישיון כלי נשק ועוד. ולכן התייחסות רצינית והכנה מוקדמת ומקצועית להליכים הפליליים, קריטית ע"מ לצלוח הליכים אלו.

  מהם השלבים המובילים להגשת כתב אישום פלילי?

  מרגע שמוגשת תלונה במשטרה, מתחיל ההליך הפלילי. לאחר חקירה ודרישה, במהלכן ייתכן שהאדם החשוד ייעצר עד תום ההליכים, מחליטה המשטרה האם להעביר את התיק לפרקליטות עם המלצה להעמיד לדין את החשוד, או לשחרר אותו.

  המשטרה איננה מעמידה לדין את הנאשם, אלא התביעה הבודקת את חומר הראיות, את קבילות ההוכחות ואת הסיכוי להרשיע את האדם בדין.

  ישנם מצבים שבהם תחליט התביעה לא להגיש כתב אישום פלילי נגד אדם גם כאשר ישנו סיכוי גבוה להרשעה, זאת מסיבות של מדיניות ציבורית ושיקולים מערכתיים, או סבירות גבוהה כי העמדה לדין תגרום עוול מהותי לאותו אדם, למשל כאשר האדם ישב כבר תקופה ארוכה במעצר עוד בטרם ההחלטה האם להעמידו לדין.

  השלבים השונים הם:

  1. הגשת תלונה פלילית במשטרה – זו יכולה להיות גם תלונה הנראית זניחה, כמו סכסוך שכנים וכדו'
  2. חקירת המשטרה את פרטי התלונה
  3. העברת תיק החקירה לפרקליטות או ליחידת התביעה המשטרתית
  4. החלטת הפרקליטות האם להגיש כתב אישום פלילי

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   החובה והזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי בטרם הגשת כתב אישום פלילי

   כל חשוד בעבירה פלילית זכאי להתייעץ עם עורך דין. שלילת זכויות המוקנות לחשוד בחוק, עשויה להביא לפסילתו של ההליך ולשחרורו של החשוד עוד בטרם נתבררו העובדות בעניינו.

   בין הזכויות המוקנות לכל חשוד:

   1. פירוט סעיפי העבירה שבה הוא מואשם
   2. יידוע החשוד על זכותו להתייעץ עם עורך דין
   3. תיעוד החקירה באופן מלא
   4. יידוע החשוד על זכותו לשמור על שתיקה

   ישנם מקרים שבהם עורך דין החשוד מצליח לשכנע את התביעה כי אין בעובדות כדי להקים אשמה פלילית. יש לזכור כי התביעה היא שצריכה להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לכל ספק סביר, ולכן ערעור הראיות שבידי התביעה או טענה בדבר פגיעה בזכויות החשוד, עשויות להביא לסגירת התיק.

   חשודים רבים סוברים כי שמירה על זכות השתיקה עלולה לפגוע בהם בהמשך ההליך, ולכן מסכימים לנדב מידע, גם כזה אשר לא נשאלו עליו.

   חשוב לזכור כי אם זומן החשוד ל"שיחת רקע" במשטרה אף בטרם מעצרו, הרי שכל דבר שיאמר עלול לשמש נגדו מאוחר יותר. שמירה על זכות השתיקה היא אחת מזכויות היסוד של כל חשוד וטוב יעשה אם יתייעץ עם עורך דינו, במקרה שבו החליט לחשוף מידע או לדבר עם חוקריו.

   כתב אישום פלילי

   תוכנו ומטרתו של כתב אישום פלילי

   לפי "הנחית פרקליט המדינה מספר 3.1 – הכנה וניסוח כתב אישום", תכליתו של כתב אישום פלילי היא להביא בפני בית המשפט את מכלול העובדות והנתונים המתייחסים לאשמתו של הנאשם.

   בעבר היה נהוג כי כתב אישום מכיל רק תמצית עובדות בקצרה לצד הודעה על סעיפי העבירות, אולם בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, שונו הנהלים ועל כתב האישום להיות עשיר בפרטים, לפרט את עובדות המקרה (מקום, זמן), החיקוק הרלוונטי שעל פיו מואשם הנאשם, שמות עדי התביעה – והכול בלשון עניינית ובהירה.

   1. פירוט העובדות – פירוט זה מסייע לבית המשפט לבחון האם התקיימו יסודות העבירה הפלילית, האם הראיות שצורפו בתיק רלוונטיות להוכחת האשמה, וכן לאפשר לנאשם לתכנן את הגנתו בהתאם למפורט בכתב התביעה, שכן על התביעה לחשוף את כל ממצאיה בפני באי כוח הנאשם. העובדות המפורטות בכתב התביעה, הן העובדות שהתביעה סבורה כי היא יכולה להוכיח אותן בבית המשפט
   2. בכתב אישום פלילי אין מפרטים ראיות, כתב האישום מפרט רק עובדות המקיימות את יסוד העבירה.
   3. על התביעה לציין את כל יסודות העבירה כפי שמנוסחים בספר החוקים, ולהראות כי העבירה שבגינה מוגש כתב אישום פלילי, מקיימת את כל היסודות הללו. התביעה רשאית לציין חיקוק מקל אף אם קיים חמור ממנו, זאת בנסיבות המתאימות.
   4. על התביעה לפרט את הנזק שנגרם לנפגע, לרבות השלכות עתידיות, וכן נזק שעלול היה להיווצר כתוצאה מביצוע העבירה, אלמלא זו נמנעה בטרם יצאה לפועל. למשל, ניסיון הצתה.
   5. במקרים מיוחדים, רשאי התובע לבקש איסור פרסום על שמו של הנאשם, או לציין את שמו בראשי תיבות.
   6. כתב אישום פלילי אינו מציין עבירות שעבר הנאשם, ואשר חלה עליהן התיישנות.

   ובקצרה: כתב אישום פלילי מוגש לאחר המלצת המשטרה להעמיד לדין את החשוד.

   בהליך פלילי, התייעצות עם עורך דין עשויה לחסוך צעדים והחלטות של הנאשם שיפגעו בו במהלך המשפט וכן מסייעת לשמור על זכויותיו המשפטיות. כתב אישום פלילי מנוסח בצורה מפורטת ורחבה ומכיל את כל העובדות הרלוונטיות לאישום, את דברי החיקוק שהופר בידי הנאשם וכל מידע אחר המסייע בידי בית המשפט להחליט האם אכן עבר הנאשם על יסודות העבירה כפי שמופיע בספר החוקים.

   הגישו נגדכם כתב אישום פלילי, הקשיבו לפרק בפודקאסט 'מה הקייס':

   כתב אישום פלילי - שאלות נפוצות מהו כתב אישום פלילי ומה הוא כולל?

   כתב אישום פלילי הוא מסמך שהמדינה מגישה כנגד אזרח. הגשת כתב אישום פלילי למעשה פותחת את ההליך הפלילי המתנהל כנגד אותו אזרח. במסמך כתב האישום, מצוינים פרטיו האישיים של הנאשם, ובראשם שמו, פרטי המאשימה (המדינה) ובא כוחה, וכן בית המשפט שאליו כתב האישום מוגש. בנוסף, מצוינות העובדות שהתביעה טוענת להתקיימותן, ובכך טוענת שהאזרח ביצע עבירה פלילית, מצוינים שמות העבירות וסעיפי החקיקה שאוסרים על ביצוען, וכן שמות עדי התביעה.

   הוגש נגדי כתב אישום פלילי – מה עלי לעשות?

   אדם המוגש נגדו כתב אישום פלילי צריך לפנות לעורך דין פלילי. עורך הדין הפלילי פונה למשטרת ישראל או לפרקליטות המדינה (תלוי איזה גוף הוא התובע) כדי לקבל את ממצאי החקירה ולבחון את הראיות כנגד האדם שמוגש נגדו כתב אישום פלילי.

   איך מתנהל הדיון בבית המשפט לאחר הגשת כתב אישום פלילי?

   לאחר הגשת כתב אישום פלילי, בדיון בבית המשפט מציג עורך הדין הפלילי את הסדר הטיעון, במידה והושג כזה. אם לא הושג, עורך הדין מוסר את תשובתו של הנאשם לכתב האישום – האם הוא מודה בכך שהוא אשם או שמא הוא כופר בעובדות המיוחסות לו. לאחר מכן, נקבע מועד ל"דיון הוכחות". בסופו של דיון ההוכחות, שבו נוכחים גם עדי תביעה ועדי הגנה, בית המשפט קובע האם יש להרשיע את הנאשם, ואם כן – מהו העונש שיש להטיל עליו, או לזכות אותו.

   האם ניתן לבטל כתב אישום פלילי?

   כתב אישום ניתן לביטול רק על ידי הגורם התובע, קרי משטרת ישראל או פרקליטות המדינה. אין להתבלבל – המתלונן לא יכול לבטל כתב אישום. לאחר שהוא הגיש את התלונה, הוא כבר לא מהווה כל צד להליך. לצד זאת, יש לציין שלאחר שעורך הדין הפלילי מקבל את ממצאי החקירה ובוחן את הראיות כנגד האדם שמוגש נגדו כתב אישום פלילי, הוא מנהל עם התביעה משא ומתן, שיכול להוביל לביטול כתב האישום, אם התביעה השתכנעה שלא קיימות מספיק ראיות כדי להרשיע את הנאשם, או שאין עניין לציבור בניהול התיק.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי outlawcrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף